Ценоразпис

Ценоразпис на сесиите

Анализ на Ген ключовете и Хологенетичен профил – безплатно

Чрез този анализ, вие ще получите пълна информация за вашите сенки, дарби и сидхи във всички области във живота. За пълна отработка на сенките е нужно да изберете Цялостен сеанс със Тета хилинг.

Анализ на проблем или област от живота ви чрез сканиране – 30лв

Този анализ ще ви помогне да осъзнаете от къде идва проблема ви, но ако желаете да стигнете до решение на проблема Ви е необходимо да запишете Тета хилинг сеанс

Участие на живо събитие, уебинар – 20лв

Живите групови събития се обявяват в моята facebook страница. Можете да намерите запис на тези събития в уеб сайта, който виждате в момента.

Цялостен сеанс със Тета хилинг – 80 лв

Този сеанс ще ви пренесе в дербите на вашето подсъзнание, там ще откриете вашите дарби и таланти, това което ви се полага по божествено право, ще видите вашите сенки, които ще се отработят на момента. След един такъв сеанс, Вие ще се почувствате на различно ниво, ще усетите пълна промяна в областта с която работим.

Коучинг сесия – 30лв

Този сеанс ще ви помогнете, да изясните на себе си какво искате и как да го постигнете. Какви са предизвикателствата, които ви саботират. Също можете да определите вашата цел и стъпките и действията които да предприемете, за да я осъществите.

Коучинг сесия + Тета хилинг сеанс – 100лв

Чрез тези два сеанса, вие можете да изясните вашата цел, да видите пречките, които ви саботират към целта, и да ги отстраните чрез Тета хилинг, вие получавате пълно свобода и ясното относно посоката в която работим.

Коучинг сесия + Генетични ключове + Тета хилинг сеанс – 400лв

Тук вие избирате една област в която да работим – Личностно развитие, Взаимоотношения с другите и партньорски отношения или Богатство. Ако искате да работите във всички области е необходимо да изберете Цялостна трансформация на всички области на живота. Избирайки конкретна област, вие ще получите пълно информация относно това, какво е необходимо да направите, за да я развиете напълно, пълен генетичен анализ на самата област и сеанс Тета хилинг, който ще ви помогне да трансформирате напълно този аспект, който сте избрали.

Цялостна трансформация на всички области на живота – 1000лв – 10 срещи като включва „Колелото на живота“, Ген ключове, Коучинг сесия, Тета хилинг сеанс

Тук се работи със всички области от вашия живот, като на всяка среща ще работим със всяка област по отделно. Вие ще получите пълен анализ, изкристализиране на целта и постигане на това, което желаете.

или

Item added to cart.
0 items - 0.00лв.