Разчитане на бъдещето

25.00

Описание

Тази сесия ще ви помогне да видите вашето бъдеще. По време на сесията можете да задавате конкретни въпроси свързани с вашето бъдеще.

Защо е необходимо да знаем това?

  • Ако работите по дадена цел, вие ще разберете всичко, което ви интересува относно целта
  • Ако видите негативен резултат, вие може да го промените още преди да се е случил, като запишете сеанс с Тетахилинг
  • Можете да разберете повече за своя живот и за живота на хората, които ви интересуват