Смисъла на живота

В много от проучванията е доказано, че смисъла в живота зависи от психическото здраве. Чрез този въпросник, хората могат да открият смисъла на живота и собственото си значение. Целта на консултантите и терапевтичните методи е да подобри състоянието на клиентите и така те да достигна до по-смислен живот. Всеки трябва да намери смисъла на живота, за да се чувства пълноценен. Смисъла на живота може да бъде постигнат чрез удовлетворяване на желанията, постигане на някаква цел в живота, оценяване на собствената стойност. Смисления живот, това е истинския живот и това е пряко свързано с личностния растеж. Липсата на смислен живот, води до по-голяма нужда от терапия и разбиране на себе си, личностно израстване и разширяване на личността. Липсата на смислен живот, води до неудовлетвореност, депресии, ниски постижения, стрес. За постигане на добър начин на живот и откриване смисъла на живота, консултантите препоръчват терапия, дори твърдят, че терапията не само може да доведе клиента до смисъла на живота, но и до добро психическо здраве, откриване мисията на живота. Клиентите, които са изпаднали в криза, дори имат много по-голяма възможност от здравомислещия човек, да стигне до голямо благополучие и духовен растеж.

Предлагам да попълните следния въпросник, за да установите до колко е смислен живота ви:

Отговорете с Да и Не

1. Разбирам смисъла на живота си.

_____2. Търся нещо, което кара живота ми да се чувства смислен.

_____3. Винаги се стремя да намеря целта на живота си.

_____4. Животът ми има ясно усещане за цел.

_____5. Разбирам добре какво осмисля живота ми.

_____6. Открих задоволителна житейска цел.

_____7. Винаги търся нещо, което кара живота ми да се чувства значим.

_____8. Търся цел или мисия за живота си.

_____9. Животът ми няма ясна цел.

_____10. Търся смисъла в живота си.

Повече от 5 отговора с Да – живеете смислен живот

По-малко от 5 отговора с Да – имате нужда от терапия, за да осмислите живота си

Мисията възможна!

Item added to cart.
0 items - 0.00