Z

Колко време протича един сеанс?

От 1ч и 30 мин до 2 часа, като е задължително да се пие вода преди и по време на сеанса, защото е нужно да се хидратира тялото, за да се работи ефективно.

Z

След колко сеанса проблема се изчиства?

Един или повече, в зависимост от дълбочината на травмата, но обикновенно при изчистване на един проблем много други също се изчистват.

Z

Провежда ли се онлайн или е задължително да е на живо?

Тета хилинг се провежда онлайн, може и на живо, ефекта е един и същ, за енергията няма ограничение във пространството.

Z

Проблема връща ли се отново, след като сме направили сеанс?

Проблемът не се връща никога, ако работим с една и съща случка, това говори, че в тази случка са съсредоточени множество блокажи, които трябва да се отстранят с няколко сеанса, но те всеки път са различни, докато напълно се изчисти самата случка, но веднъж изчистин проблема, не се връща отново.

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ТЕТА СЕСИЯ

10 + 3 =

Свържете се с мен

Facebook: Mariana Krasimirova

Viber, Instagram, Telegram, WhatsApp

Tell: 07548190783