Защо е важно да се развивам духовно

Защо е важно да се развиваме? Защо е важно да се стремим към осъзнаване? Защо трябва да излезем от матриците на ежедневието и възприятията?

Ние виждаме, това в което вярваме. Това означава, че ние вече сме го създали на подсъзнателно ниво и за това сме го видели като резултат. Ние създаваме проекция на мислите си и дали го разбираме или не, ние го сътворяваме. И тези проекции действат според нашите вярвания. Всичко във Вселената се определя от нас самите. Ние не се занимаване с физическата реалност, както ни се струва, а е точно обратното. Вътрешната ни представа за физическата реалност я определя като такава каквато е. Спомнете си, преди време какво си мислихте и сравнете настоящето си, мислихте ли това, което виждате сега, ето така се случва процеса на сътворение. Нашите вътрешни чувства изменят възприятията като външно състояние на материята на субатомно ниво. Всички наши вярвания се отпечатват през целия ни живот и се обединяват като форма на нашето програмиране. Но тук е и проблемът – голяма част от мисловния процес и системата от убеждения се осъществяват несъзнателно. Поради тази причина ние сме блокирани от възприемането на дълбока връзка извън матрицата. Матрицата е илюзията за разделянето на телата според твърдостта, в която попадаме при наблюдение и зад нея се крие истинската реалност. Която и да е физическа материя около нас се получава от честотата на вибрациите на енергията, а като се изменя честотата на вибрациите, може да се измени структурата на материята. Материята се определя от мислите и чувствата ни, а самата енергия е определяща за изграждане на тези мисли и чувства в материалния свят. Ето как определяме в каква реалност да живеем.

Какво създаваме ние без да осъзнаваме?

Несъзнателно ние създаваме нежелани резултати, това, за което не бихме искали да си спомняме. Забили сме се в шаблони, в програми. Индивидуални програми, които ни вкарват в усещане за изолираност и изключителност. Доказано е, че като възрастни ние живеем по същите шаблони, които сме възприели в детството си. Същността на проблеми е в това, че наблюдението се явява и творение на наблюдаващия, и това има много важни последствия за всеки, защото в момент на наблюдение на нещо ние започваме да създаваме.

Несъзнателното – това е творческа сила, която е вътре в нас и която създава това, което е програмирано дълбоко в нас. То съществува на границата със съзнателното и възвръща всичките ни изтрити и откраднати спомени. И си мислим, че живеем въз основа на опита, като нещо отделно от нас, но ние го пресъздаваме отново и отново докато не го освободим.

Как се случва процеса на освобождаване?

  • чрез терапия
  • чрез медитация
  • чрез други методи
  • чрез наблюдаване на мислите и чувствата и осъзнаването им
  • чрез писане на мислите и чувствата

Тук на тази страница съм създала лесни стъпки за освобождаване и променяне на програми от подсъзнанието на някои от най-важните и основни теми в живота, които са напълно безплатни и са лесни и достъпни за изпълнение:

Item added to cart.
0 items - 0.00