Ген Ключовете са универсален език, който ни помага да опознаем и приемем себе си, да разберем в дълбочина човешката си природа и да позволим на божественото в нас да се разкрие. Ген ключовете могат да дадат много отговори за нашия живот, както и да променят гледната ни точка за собствените ни способности. Изследвайки своите лични ген ключове ние се научаваме по естествен начин да осмисляме неосъзнатите си модели на поведение и мислене. Повишаваме осезаемостта си за собствените си страхове и проглеждаме през склонността си да сме предубедени към другите.

Незвисимо от външните обстоятелства, всеки човек крие нещо красиво в себе си. Единствената цел на ген ключовете е да извади тази красота – да запали вечната искра на гения, който ви различава от всички останали.

Ген ключовете са набор от учения, които са създадени за съвременния начин на живот. Като използвате древното изкуство на нежното съзерцание, четете и прилагате мъдростта на ген ключовете, вие можете да откриете истинската по-висша цел във вашия живот.

 

Всеки един от нас е роден с уникална свещена геометрия, която е вградена дълбоко в нашето същество. Тази геометрия може да се изобрази чрез точния час и място на вашето раждане в постоянно променящата се вселена. Същият този модел е кодиран холографно във вашата ДНК и оформя един ясен личен профил от генетични поредици, всяка от които пробужда различен аспект от живота и гения ви. Това е вашият хологенетичен профил, оригиналният чертеж, който ни показва дарбите, които давате на света, начина, по който действате и преди всичко, каква е тайната на вашата съдба.

30 мин обяснителна лекция безплатно. Ще разберете какво представляват ген ключовете, как да работите с тях и как да ги иползвате в живота. Ще разберете истинския си потенциал и мисия в живота, вашата висша цел.

 www.genekeys-bulgaria.com

Theha healing and Gene keys

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ТЕТА СЕСИЯ

7 + 9 =

Facebook: Mariana Krasimirova

Viber, Instagram, Telegram, WhatsApp

Tell: 07548190783